انواع رنگ یخچال ها

5 از 5 1 پسندیده اند

انواع رنگ یخچال : در بازار شما شاهد طیف گسترده ای از یخچال ها از برند های مختلف هستید که مسلما برای خانه داران رنگ آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. رنگ آمیزی در اکثر یخچال ها از برند های معتبر، اصولا به سفید، سیلور و مشکی محدود میشوند. البته اینکه بعضی از برند ها دست به طولید یخچال هایی با رنگ های خیلی خاص زدند نادیده گرفته نمیشود ولی با توجه به دکوراسیون اکثر منازل، همین چند رنگ غالب تر از بقیه میباشند و از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. در ادامه لیستی کامل از انواع یخچال با رنگ های مختلف در اختیار شما قرار دادیم پس باما همراه باشید.


لیست قیمت یخچال ساید بای ساید سفید

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال ساید بای ساید ال جی
1 ال جی ساید بای ساید J267 سفید 77,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری -
2 ال جی ساید بای ساید J267 نقره ای 78,000,000 1402/6/29 چین 28 668 3 آب شهری -
3 ال جی ساید بای ساید X257 دودی 82,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
4 ال جی ساید بای ساید X257 سفید 100,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
5 ال جی ساید بای ساید X267 New سفید 100,000,000 1402/6/29 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
6 ال جی ساید بای ساید X267 New نقره ای 104,000,000 1402/6/29 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
7 ال جی ساید بای ساید J337 سفید 109,000,000 1402/6/26 چین 32 855 3 آب شهری -
8 ال جی ساید بای ساید J337 نقره ای 109,000,000 1402/6/26 چین 32 855 3 آب شهری -


لیست قیمت یخچال ساید بای سیلور

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال ساید بای ساید ال جی
1 ال جی ساید بای ساید X257 دودی 82,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
2 ال جی ساید بای ساید X247 نقره ای 100,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
3 ال جی ساید بای ساید X257 سفید 100,000,000 1402/6/26 چین 28 668 3 آب شهری اینستاویو
4 ال جی ساید بای ساید J337 سفید 109,000,000 1402/6/26 چین 32 855 3 آب شهری -
5 ال جی ساید بای ساید J337 نقره ای 109,000,000 1402/6/26 چین 32 855 3 آب شهری -
6 ال جی ساید بای ساید J34 نقره ای 142,000,000 1402/6/26 کره 34 889 5 آب شهری -


لیست قیمت یخچال ساید بای مشکی و دودی

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال ساید بای ساید ال جی
1 ال جی ساید بای ساید X24 دودی 105,000,000 1402/6/29 کره 30 705 5 آب شهری اینستاویو
2 ال جی ساید بای ساید X337 دودی 112,000,000 1402/6/29 چین 34 855 3 آب شهری اینستاویو
3 ال جی ساید بای ساید X39 دودی 153,000,000 1402/6/29 کره 34 889 5 آب شهری اینستاویو
4 ال جی ساید بای ساید X334 دودی 156,000,000 1402/6/26 کره 34 889 5 آب شهری اینستاویو


لیست قیمت یخچال بالا پایین سفید

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال بالا پایین ال جی
1 ال جی بالا پایین 682 سفید 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
2 ال جی بالا پایین 682 نقره ای 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
3 ال جی بالا پایین F882 سفید 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
4 ال جی بالا پایین F882 نقره ای 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
یخچال بالا پایین سامسونگ
5 سامسونگ بالا پایین RT53 مشکی 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
6 سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
7 سامسونگ بالا پایین RT53 سفید 54,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
یخچال بالا پایین بوش
8 بوش بالا پایین KGD86AW304 سفید 99,000,000 1402/6/26 - 30 479 2 آب شهری -


لیست قیمت یخچال بالا پایین سیلور

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال بالا پایین ال جی
1 ال جی بالا پایین 682 سفید 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
2 ال جی بالا پایین 682 نقره ای 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
3 ال جی بالا پایین F689 نقره ای 54,000,000 1402/6/26 هند 26 446 2 مخزنی بالایخچال
4 ال جی بالا پایین F882 سفید 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
5 ال جی بالا پایین F882 نقره ای 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
یخچال بالا پایین سامسونگ
6 سامسونگ بالا پایین RT53 مشکی 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
7 سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
8 سامسونگ بالا پایین RT53 سفید 54,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی


لیست قیمت یخچال بالا پایین مشکی و دودی

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال بالا پایین سامسونگ
1 سامسونگ بالا پایین RT53 مشکی 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
2 سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
3 سامسونگ بالا پایین RT53 سفید 54,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی


لیست قیمت یخچال دوقلو سفید

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال دوقلو ال جی
1 ال جی دوقلو B414-F411 سفید 70,000,000 1402/6/26 چین 40 766 2 مخزنی دوقلو
2 ال جی دوقلو B414-F411 نقره ای 70,000,000 1402/6/26 چین 40 766 2 مخزنی دوقلو

لیست قیمت یخچال دوقلو سیلور

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال بالا پایین ال جی
1 ال جی بالا پایین 682 سفید 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
2 ال جی بالا پایین 682 نقره ای 46,000,000 1402/6/26 هند 26 490 2 مخزنی -
3 ال جی بالا پایین F689 نقره ای 54,000,000 1402/6/26 هند 26 446 2 مخزنی بالایخچال
4 ال جی بالا پایین F882 سفید 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
5 ال جی بالا پایین F882 نقره ای 59,000,000 1402/6/26 کره 28 630 2 مخزنی -
یخچال بالا پایین سامسونگ
6 سامسونگ بالا پایین RT53 مشکی 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
7 سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
8 سامسونگ بالا پایین RT53 سفید 54,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی


لیست قیمت یخچال دوقلو مشکی و دودی

ردیفبرندنوع یخچال فریزرمدلرنگ بدنهقیمتتاریخ آپدیتمونتاژنوع یخچال فریزرظرفیت کل (فوت)ظرفیت کل (لیتر)تعداد دربقابلیت اتصالنوع | طرح
یخچال بالا پایین سامسونگ
1 سامسونگ بالا پایین RT53 مشکی 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
2 سامسونگ بالا پایین RT53 نقره ای 53,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی
3 سامسونگ بالا پایین RT53 سفید 54,000,000 1402/6/26 تایلند 28 528 2 مخزنی


مسئله ی خرید همیشه مورد توجه خریداران بوده است و اکثر فروشگاه ها همواره تلاش کرده اند تا بهترین خدمات را از این لحاظ به مشتریان خود بدهند . اما با این حال پیدا کردن مرکزی برای خرید و اعتماد کردن به آن تا حدودی سخت و دشوار است.

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ممتازکالا با سابقه ای درخشان و عرضه مستقیم کالا های وارداتی از بانه و گناوه و تحویل سریع آن به سرتاسر کشور می تواند خبری مسرت بخش برای مردم عزیز ایران باشد . از مزایای خرید از این فروشگاه تضمین اصالت و کیفیت کالا می باشد ، که شما می توانید برای مشاوره خرید خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید. در ادامه میتونید لیست قیمت و موجودی تمامی یخچال ها در انواع برند، سایز و نوع مشاهده کنید.


خرید یخچال با انواع رنگ مختلف

نمایش 1–12 از 144 نتیجه


در مورد فروشگاه ممتازکالا

چرا ممتازکالا ؟

راهنمای خرید از ممتازکالا

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    0