قیمت لباسشویی

5 از 5 1 پسندیده اند
لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی
V5 سفید 35,800,000 1403/4/3 چین 1400 ندارد گیربکسی 14 2020 دارد
V5 نقره ای 35,800,000 1403/4/3 چین 1400 ندارد گیربکسی 14 2020 دارد
V9 دودی 49,000,000 1403/4/3 چین 1400 ندارد گیربکسی 14 2021 دارد -
V9 سفید 54,000,000 1403/1/7 چین 1400 ندارد گیربکسی 14 2021 دارد -
لباسشویی 16 کیلویی ال جی
T16 دودی 38,500,000 1403/4/3 تایلند 2000 - Q Drive, گیربکسی 12 2023 دارد
لباسشویی 7 کیلویی ال جی
2J3 سفید 23,700,000 1403/4/3 مصر 1200 ندارد گیربکسی 9 2019 ندارد

لباسشویی 8 کیلویی سامسونگ
WW80T سفید 23,300,000 1403/1/7 چین 1200 - تسمه ای 12 2019 ندارد
لباسشویی 9 کیلویی سامسونگ
WW90 سفید 31,900,000 1403/1/7 لهستان 1400 - تسمه ای 22 2020 دارد ادواش
لباسشویی 10 کیلویی بوش
WAX32MX0 نقره ای 55,000,000 1403/4/4 آلمان 1600 - گیربکسی 14 - -
WAX32E90ME سفید 56,000,000 1403/4/4 آلمان 1600 - گیربکسی 14 2021 -
لباسشویی 7 کیلویی بوش
WAJ20170M سفید 30,500,000 1403/1/7 ترکیه 1000 - گیربکسی 14 2017 -
لباسشویی 9 کیلویی بوش
WAW3256XGC نقره ای 52,500,000 1403/4/4 آلمان 1600 - گیربکسی 14 2019 -

2 هیچ نتیجه ای یافت نشد

2 هیچ نتیجه ای یافت نشد

لباسشویی 10 کیلویی هایسنس
1014 سفید 28,500,000 1403/1/7 چین 1400 - تسمه ای 14 2020 دارد -
لباسشویی 12 کیلویی هایسنس
1214 سفید 30,500,000 1403/1/7 چین 1400 - تسمه ای 14 - دارد -
لباسشویی 8 کیلویی هایسنس
1802 خاکستری 29,000,000 1403/1/7 چین 700 - تسمه ای 8 - - -
لباسشویی 9 کیلویی هایسنس
9014 نقره ای 25,500,000 1403/1/7 چین 1400 - تسمه ای 16 - - -
9014 سفید 25,500,000 1403/1/7 چین 1400 - تسمه ای 16 - - -

0