لینک اسمارت

ردیفمدلمونتاژقیمتتاریخ آپدیتقیمت عادیسال ساخترزولوشنسیستم عاملنوع پنلامتیاز کلیبرندسایز ( اینچ)
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 43 اینچ
1 43BU8000 مصر 18,200,000 1402/2/11 2,222 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 43
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 50 اینچ
2 50BU8000 اسلواکی 20,500,000 1402/3/14 21,000,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 50
3 50BU8000 مصر 19,300,000 1402/3/18 21,000,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 50
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 55 اینچ
4 55BU8000 مصر 23,100,000 1402/3/18 25,800,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 55
5 55BU8000 اسلواکی 23,200,000 1402/3/14 29,900,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 55
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 60 اینچ
6 60BU8000 مصر 33,500,000 1401/11/30 2,222 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 60
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 65 اینچ
7 65BU8000 اسلواکی 34,300,000 1402/3/18 37,700,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 65
8 65BU8000 مصر 33,500,000 1402/3/18 37,800,000 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 65
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 75 اینچ
9 75BU8000 مصر 53,000,000 1402/3/14 2,222 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 75
تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 85 اینچ
10 85BU8000 مصر 81,000,000 1402/3/18 2,222 2022 4K Tizen VA 7.1 سامسونگ 85
تلویزیون ال جی BU8000 سایز 65 اینچ
11 65NANO95VPA اندونزی 60,000,000 1402/3/18 52,000,000 2022 8K Web OS IPS 8.2 ال جی 65

0